DANH MỤC

Thông tin tuyên truyền

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ DỊCH VỤ PHÍA TÂY BẮC HỒ QUANG TRUNG I VÀ PHÍA TÂY HỒ AN HẢI THUỘC TRUNG TÂM CÔN SƠN, HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 06/12/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3474/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Dịch vụ phía Tây Bắc hồ Quang Trung I và phía Tây hồ An Hải thuộc trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Ngày 19-20/3/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị AMC tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý trật tự xây dựng.

VỀ VIỆC CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN, CHỦ ĐỘNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 14 (BÃO KROVANH)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại văn bản số 105/BCH – VP ngày 19/12/2020 về việc triển khai công điện số 41/CĐ-BCD9TW ngày 19/12/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão;

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BXD, 02/2021/TT-BXD VÀ 03/2021/TT-BXD CỦA BỘ XÂY DỰNG

Ngày 19/5/2021, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành các Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia như sau:

YÊU CẦU TUÂN THỦ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch trên bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ngày 03/6/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 2206/SXD-QLXD về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tuân thủ thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản liên quan, ngày 21/7/2021, Sở Xây dựng đã có văn bản số 3315/SXD-TTr ngày 02/8/2021 về việc yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư, tổ chức tham hoạt động thi công xây dựng thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định;