DANH MỤC

Văn bản chỉ đạo điều hành

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 543/TB-UBND ngày 20/7/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 543/TB-UBND ngày 20/7/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19

TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA TỐI ĐA NGUY CƠ XÂM NHẬP VÀ LÂY LAN DỊCH BỆNH COVID -19 TẠI CÁC KHU VỰC NHÀ CHUNG CƯ, KHU Ở TẬP TRUNG, KHU Ở TRỌ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 hiện nay diễn biến phức tạp, qua kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các chung cư trên địa bàn thành phố Vũng Tàu nhận thấy một số chung cư chưa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch tại chỗ, chưa thực hiện tốt việc vệ sinh khử khuẩn và nhất là việc kiểm soát, quản lý cư dân ra vào khu chung cư chưa chặt chẽ;