DANH MỤC

Văn Bản Pháp Quy

Tìm thấy: 121 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
2983/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 09/11/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
2984/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 09/11/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
5648/BTTTT-CĐSQG Công văn Bộ Thông tin và Truyền thông 07/11/2023 07/11/2023 Cẩm nang chuyển đổi số Tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
Tải file
43/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/09/2023 18/09/2023 Thông tin cần biết Quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1784/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/07/2023 28/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1713/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/07/2023 25/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1661/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/07/2023 14/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1653/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2023 12/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1652/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2023 12/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
35/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/07/2023 11/07/2023 Thông tin cần biết Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Tải file
33/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/07/2023 01/01/0001 Hạ tầng kỹ thuật Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
3232/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/07/2023 04/07/2023 15/07/2023 Nhà ở đề nghị góp ý về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1953/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2023 28/04/2023 10/05/2023 Kinh tế xây dựng Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Tải file
1953/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2023 28/04/2023 10/05/2023 Kinh tế xây dựng Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Tải file
4500/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Về việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
01/2023/TT-VPCP Thông tư Văn phòng Chính Phủ 05/04/2023 25/05/2023 Thông tin cần biết Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Tải file
14/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/03/2023 10/04/2023 Thông tin cần biết Quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
609/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 Thông tin cần biết Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1234567