DANH MỤC

Phòng, chống dịch Covid-19 ngành xây dựng

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 4662/BXD-GĐ NGÀY 10/11/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 4662/BXD-GĐ NGÀY 10/11/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 4662/BXD-GĐ NGÀY 10/11/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

PHỔ BIẾN, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN SỐ 4662/BXD-GĐ NGÀY 10/11/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN TẠM THỜI HOẠT ĐỘNG THI CÔNG XÂY DỰNG ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT, PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 8106/UBND-V ngày 06/7/2021 về giải pháp phòng ngừa tối đa nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh Covid-19, ngày 07/7/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 2902/SXD-QLXD gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan về tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh BR-VT;