DANH MỤC

Lịch Sử Hình Thành Và Phát Triển

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập tại Quyết định quyết định số 21/QĐ-UBT ngày 19/10/1991 trên cơ sở Sở Xây dựng Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo.
- Tên giao dịch: SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
- Tên tiếng Anh: CONSTRUCTION DEPARTMENT OF BR-VT PROVINCE
- Tên viết tắt: B C D
- Địa chỉ: Số 01 Phạm Văn Đồng - p. Phước Trung - Tp. Bà Rịa - T. Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Điện thoại: 02543 511680 - Fax: 02543 852234
- Email: soxd@baria-vungtau.gov.vn

Từ ngày được thành lập cho đến nay Ngành xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã luôn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng các cơ sở vật chất ban đầu trên địa bàn Tỉnh. Không chỉ tích cực tạo nên diện mạo khang trang cho tỉnh, cho mỗi địa phương, từng lĩnh vực, đấy cũng là sự đóng góp đắc lực của Ngành xây dựng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà. Đồng thời thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống.

Giữ vai trò chủ chốt trong vấn đề quản lý Nhà nước về lĩnh vực Xây dựng trên suốt những năm qua, Sở Xây dựng đã tham mưu kịp thời và hiệu quả cho Tỉnh Ủy và UBND tỉnh nhiều quyết sách, trong đó nổi bật là công tác Quy hoạch, phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn đây là công tác đòi hỏi những người trực tiếp đảm nhận phải có tầm nhìn chiến lược, chuẩn xác, tinh tế, chuyên môn vững vàng và đây cũng được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu bởi vấn đề quy hoạch vừa là tiền đề vừa là cơ sở pháp lý kỹ thuật để các vùng đô thị các ngành nghề phát triển nhanh, bền vững.

Cùng với đà tăng trưởng rất nhanh về kinh tế, xã hội so với khu vực Miền đông Nam bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu được coi là một trong những Tỉnh đi dầu về xây dựng cơ sở hạ tầng chính điều này đặt ra cho công tác quy hoạch quản lý kiến trúc nhà ở phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu nhiều vấn đề cần giải quyết kịp thời. Trên cơ sở quy hoạch phải đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu phát triển chung từ những năm đầu thành lập tỉnh. Sở Xây dựng đã sớm bắt tay vào việc theo đó từ năm 2005 quy hoạch tổng thể các đô thị và những dân cư nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chính thực được UBND tỉnh thông qua. Trong đồ án quy hoạch tổng thể ngoài việc phân định các khu đô thị trung tâm, các khu chức năng đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu chế biến hải sản, khu làm nghề cũng được xác định cơ bản về quy mô vị trí. Trong khi quy hoạch tổng thể từng bước hoàn thiện thì việc cụ thể hóa quy hoạch tổng thể cũng được tiến hành song song , Sở Xây dựng cũng tích cực triển khai công tác lập, thẩm định, trình duyệt các quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỉ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và tổ chức công bố công khai rộng rãi các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tính đến cuối năm 2008, 100% đô thị trên địa bàn Tỉnh có quy hoạch chi tiết. Để làm tốt điều này Sở xây dựng đã ban hành và đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý quan trọng như hướng dẫn lập dự toán và quàn lý chi phí thực hiện các nhiệm vụ công ích đô thị trên địa bàn Tỉnh. Quy hoạch về quản lý xây dựng, quy hoạch trách nhiệm của chủ đầu tư tổ chức tư vấn và các doanh nghiệp xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó Sở Xây dựng cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với UBND và phòng ban chức năng của các huyện thị thành phố nhằm phối hợp và giúp địa phương giải quyết những tồn đọng vướng mắc trong lĩnh vực quản lý ngành trên địa bàn, qua đó đề xuất với lãnh đạo Tỉnh hướng điều chỉnh kịp thời về cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế.

Cùng với đà tăng trưởng rất nhanh về kinh tế, xã hội so với khu vực Miền đông Nam bộ, Bà Rịa - Vũng Tàu được coi là một trong những Tỉnh đi dầu về xây dựng cơ sở hạ tầng chính điều này đặt ra cho công tác quy hoạch quản lý kiến trúc nhà ở phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị Bà Rịa – Vũng Tàu nhiều vấn đề cần giải quyết kịp thời. Trên cơ sở quy hoạch phải đi trước một bước để đáp ứng nhu cầu phát triển chung từ những năm đầu thành lập tỉnh. Sở Xây dựng đã sớm bắt tay vào việc theo đó từ năm 2005 quy hoạch tổng thể các đô thị và những dân cư nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chính thực được UBND tỉnh thông qua. Trong đồ án quy hoạch tổng thể ngoài việc phân định các khu đô thị trung tâm, các khu chức năng đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu chế biến hải sản, khu làm nghề cũng được xác định cơ bản về quy mô vị trí. Trong khi quy hoạch tổng thể từng bước hoàn thiện thì việc cụ thể hóa quy hoạch tổng thể cũng được tiến hành song song , Sở Xây dựng cũng tích cực triển khai công tác lập, thẩm định, trình duyệt các quy hoạch chi tiết sử dụng đất tỉ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và tổ chức công bố công khai rộng rãi các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tính đến cuối năm 2008, 100% đô thị trên địa bàn Tỉnh có quy hoạch chi tiết. Để làm tốt điều này Sở xây dựng đã ban hành và đồng thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quản lý quan trọng như hướng dẫn lập dự toán và quàn lý chi phí thực hiện các nhiệm vụ công ích đô thị trên địa bàn Tỉnh. Quy hoạch về quản lý xây dựng, quy hoạch trách nhiệm của chủ đầu tư tổ chức tư vấn và các doanh nghiệp xây dựng trong việc tham gia quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó Sở Xây dựng cũng thường xuyên tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với UBND và phòng ban chức năng của các huyện thị thành phố nhằm phối hợp và giúp địa phương giải quyết những tồn đọng vướng mắc trong lĩnh vực quản lý ngành trên địa bàn, qua đó đề xuất với lãnh đạo Tỉnh hướng điều chỉnh kịp thời về cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế.

Thành quả mà tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được nói chung và của Ngành xây dựng xây dựng nói riêng đã và đang phát huy trở thành niềm tự hào trong mỗi công dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Với những cống hiến to lớn và sự đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng của tỉnh nhà Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các đơn vị trực thuộc đã được Nhà nước, UBND tỉnh và Bộ xây dựng đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: 03 huân chương lao động hạng II, 04 huân chương lao động hạng III, 06 bằng khen của Chính phủ, 42 Bằng khen của Bộ xây dựng và tổng liên đoàn lao động Việt Nam, 18 cờ thi đua xuất sắc, 56 Bằng khen của UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, 18 huy chương vàng công trình chất lượng cao, 133 + .. Huy chương vì sự nghiệp xây dựng Việt Nam. Riêng Sở Xây dựng từ năm 2002 đến nay liên tục đạt danh hiệu tập thể xuất sắc được Bộ Xây dựng và UBND tỉnh tặng bằng khen.

Sở Xây dựng