DANH MỤC

Liên hệ / SỞ XÂY DỰNG

Điện thoại: 0254.3511680
Fax: 2564.3852234
Email: soxd@baria-vungtau.gov.vn
Địa chỉ: Số 1 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa
Website: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn/

Văn phòng sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Hữu Châu Chánh Văn Phòng 0913178766 chaunh@soxd.baria-vungtau.gov.vn
2 Châu Thị Minh Xuân Phó Chánh Văn Phòng 0962484567 xuanctm@soxd.baria-vungtau.gov.vn
3 Nguyễn Phước Nhật Long Phó Chánh Văn phòng 0903777349 longnpn@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Phan Xuân Tuấn Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc 0983829133 tuanpx@soxd.baria-vungtau.gov.vn
2 Vương Quốc Đạo Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc 0913988616 daovq@soxd.baria-vungtau.gov.vn
3 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó Trưởng phòng Quy hoạch - Kiến trúc 0903725573 thaontp@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Phòng phát triển đô thị & Hạ tầng kỹ thuật

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Văn Huynh Trưởng phòng PTĐT&HTKT 0916647145 huynhnv@soxd.baria-vungtau.gov.vn
2 Tằng Lập Thành Phó Trưởng phòng PTĐT&HTKT 0912342209 thanhtl@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý nhà ở và Thị trường bất động sản

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Đức Anh Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản 0982248999 anhld@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Quản lý xây dựng

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Trung Lương Trưởng phòng Quản lý xây dựng 0989972078 luongnt@soxd.baria-vungtau.gov.vn
2 Trần Đức Thắng Phó Trưởng phòng Quản lý Xây dựng 0919969907 thangtd.baria-vungtau.gov.vn
3 Dương Xuân Linh Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng 0985072093 linhdx@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Phòng Thanh tra sở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Lê Minh Quang Chánh Thanh tra sở 0909899708 quanglm@soxd.baria-vungtau.gov.vn

Trung tâm quy hoạch xây dựng tỉnh

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Đức Lập Giám đốc 0254.3513325

Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc 0254. 3513970

Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Phạm Văn Định Phó Giám đốc 0254. 3584386

Trung tâm Quản lý các khu xử lý chất thải

SttHọ tênChức danhCơ quanDi độngEmail
1 Phạm Đức Quý Phó Giám đốc 0254.3573912