HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- + Đọc bài viết

Ngày 19-20/3/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị AMC tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác quản lý trật tự xây dựng.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, ông Tạ Quốc Trung, Phó Giám đốc sở đã phát biểu khai mạc Hội nghị. Tham dự Hội nghị có khoảng 250 người là lãnh đạo, chuyên viên, công chức, viên chức của UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn, phòng Quản lý đô thị, phòng Kinh tế hạ tầng và Đội trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các cán bộ tham dự đã được nghe đại diện Học viện cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị AMC phổ biến Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở; Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ và những nội dung liên hệ với thực tế của địa phương.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: