Thông báo giá VLXD tháng 3/2022

- + Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 03 năm 2022 tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

+ Nhóm gạch, ngói, tấm lợp;

+ Nhóm cát, đá, xi măng;

+ Nhóm sắt, thép, xà gồ;

+ Nhóm sơn, bột trét;

+ Nhóm cửa;

+ Nhóm vật tư điện, nước, thiết bị vệ sinh;

+ Nhóm hệ thống thoát nước và ống cống bê tông cốt thép;

+ Nhóm bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, nhựa đường;

+ Nhóm vật liệu khác;

+ Nhiên liệu (Petrolimex).

(Chi tiết tại Thông báo số 47/TB-SXD ngày 14/4/2022)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: