YÊU CẦU TUÂN THỦ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

- + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 6006/UBND-VP ngày 31/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp giám sát, phòng chống dịch trên bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; ngày 03/6/2021, Sở Xây dựng có văn bản số 2206/SXD-QLXD về việc yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan tuân thủ thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc , quyết liệt triển khai đầy đủ các yêu cầu, khuyến cáo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cá công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh./.

(Chi tiết tại Văn bản số 2206/SXD-QLXD ngày 03/6/2021 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: