VỀ VIỆC CHUẨN BỊ PHƯƠNG ÁN, CHỦ ĐỘNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI BÃO SỐ 14 (BÃO KROVANH)

- + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tại văn bản số 105/BCH – VP ngày 19/12/2020 về việc triển khai công điện số 41/CĐ-BCD9TW ngày 19/12/2020 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai về việc ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão;

Theo đó, Sở Xây dựng có văn bản số 4930/SXD-VP ngày 21/12/2020 về việc chuẩn bị phương án, chủ động sẵn sàng ứng phó với Bão số 14 (Bão Krovanh) gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin tình hình diễn biến bão; đồng thời, khẩn trương rà soát, có biện pháp ứng phó kịp thời với bão, đảm bảo an toàn về người và tài sản đối với các công trình xây dựng.

(Chi tiết tại văn bản số 4930/SXD-QLXD ngày 21/12/2020)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: