THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

- + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

Sở Xây dựng đã có văn bản số 3087/SXD-QLXD ngày 18/7/2021 đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang thi công trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đó, Sở Xây dựng giao Thanh tra Sở chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, nếu phát hiện chủ đầu tư và các nhà thầu trên công trường không đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 thì buộc dừng toàn bộ hoạt động xây dựng và đề xuất xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

Chi tiết tại Văn bản số 3087/SXD-QLN ngày 18/7/2021./.

(Đính kèm văn bản số 8641/UBND-VP ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: