Phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực

- + Đọc bài viết

Ngày 22/11/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 6077/SXD-TTr về việc phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiêu cực;

Theo đó, Sở Xây dựng đã triển khai đến các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở thực hiện các nội dung sau:

1. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

2. Đẩy mạnh truyền thông về Cuộc thi trên các Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị hoặc thông qua các hình thức phù hợp khác.

3. Thực hiện rà soát danh sách, thông tin của đối tượng dự thi bảo đảm không vi phạm Thể lệ và xác minh thông tin thí sinh đạt giải tại Cuộc thi theo đề nghị của Ban Tổ chức (nếu có); căn cứ điều kiện thực tế, tổ chức khen thưởng cá nhân đạt giải và các tập thể tích cực hưởng ứng, triển khai Cuộc thi thuộc phạm vi quản lý.

Thông tin chi tiết về Cuộc thi đề nghị liên hệ Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (số điện thoại 024.6273.9471/0915.280.899) để được giải đáp, hướng dẫn./.

(Chi tiết tại văn bản số 6077/SXD-TTr ngày 22/11/2023 và Thể lệ cuộc thi)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Thanh tra sở

Đánh giá bài viết: