Hội nghị tập huấn tăng cường chất lượng công tác lập và quản lý định mức dự toán xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 10/11/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 285/TB-SXD về việc thông báo Hội nghị tập huấn “tăng cường chất lượng công tác lập và quản lý định dự toán xây dựng” tại thành phố Bà Rịa cho các địa phương phía Nam;

Theo đó, Sở Xây dựng xin trân trọng Thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn của Bộ Xây dựng cụ thể như sau:

1. Thời gian: Một ngày, khai mạc từ 8 giờ 30 thứ Sáu ngày 17/11/2023 (sáng từ 8h30 -11h30, chiều từ 14h-16h30)

2. Địa điểm: Tại Hội trường A, Trung tâm Hội nghị thuộc Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, số 11 Trường Chinh, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa.

3. Nội dung: Hội nghị tập huấn sẽ tập trung phổ biến, hướng dẫn, trao đổi các nội dung:

- Thẩm quyền và nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư; Trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng chuyên ngành trong việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý công cụ xác định chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn;

- Nâng cao năng lực công tác lập và quản lý định mức xây dựng (Phương pháp xác định, rà soát định mức dự toán; Kinh nghiệm trong tổ chức xây dựng định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán…);

- Công tác quản lý hợp đồng xây dựng theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng;

- Hướng dẫn, cập nhật và khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, giá xây dựng và lộ trình áp dụng BIM theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng;

- Đề xuất phương pháp khảo sát thực tế đối với định mức và đơn giá của Dự án SMTC (dự án hỗ trợ của JICA Nhật Bản) nhằm cải thiện hệ thống và quy trình lập dự toán dự án đầu tư xây dựng. 

Sở Xây dựng xin trân trọng Thông báo và kính mời Quý Cơ quan, đơn vị cử cán bộ đến tham dự Hội nghị tập huấn. Để chủ động cho kế hoạch tập huấn, Sở Xây dựng đề nghị các Cơ quan, đơn vị vui lòng gửi danh sách đăng ký đại biểu tham dự về Sở Xây dựng trước ngày 14/11/2023 để tổng hợp.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng chuyên viên phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng, điện thoại: 0907669905; Email: hongnguyensxd@gmail.com

Đính kèm Thông báo số 285/TB-SXD ngày 10/11/2023 của Sở Xây dựng

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: