Thông báo chuẩn bị Đề án và tổ chức thi trình bày Đề án (vòng 2) - Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2023

- + Đọc bài viết

Ngày 8/11/2023, Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2023 có Thông báo số 281/TB-HĐTT về việc chuẩn bị Đề án và tổ chức thi trình bày Đề án (vòng 2), cụ thể như sau:

1. Đối tượng đủ điều kiện dự thi trình bày Đề án (vòng 2)

Các ứng viên có kết quả thi viết kiến thức chung (vòng 1) từ 50 điểm trở lên (cụ thể tại Danh sách đính kèm).

2. Về việc chuẩn bị Đề án

2.1. Hướng dẫn chuẩn bị Đề án

- Chủ đề của Đề án: Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”;

- Thể thức, kỹ thuật xây dựng Đề án:

+ Bố cục: Thực hiện theo Trang bìa và Đề cương (đính kèm);

+ Sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng 1,5 line.

+ Lề trên 2,5 cm; lề dưới 2,5 cm, lề trái 3,5 cm; lề phải 2,0 cm.

+ Đề án được đánh máy, bao gồm trang bìa, phụ lục, bảng biểu, tài liệu tham khảo... Số trang được đánh ở chính giữa phía trên mỗi trang giấy, bắt đầu từ “phần thứ nhất” và kết thúc ở “phần tài liệu tham khảo”.

+ Đề án được in trên giấy A4, đóng thành cuốn, bìa cứng, đóng gáy.

2.2. Số lượng và thời gian nộp Đề án

- Số lượng Đề án: Đề án của các ứng viên dự thi vòng 2 được lập thành 09 bộ và đựng trong túi riêng;

- Thời gian nộp Đề án: Các ứng viên dự thi vòng 2 nộp Đề án về Hội đồng thi tuyển (thông qua đồng chí Nguyễn Hữu Châu – Chánh Văn phòng sở, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi tuyển) bắt đầu từ ngày 08/11/2023 đến hết ngày 17/11/2023 (10 ngày). Quá thời hạn nêu trên, Hội đồng thi tuyển chưa nhận được Đề án thì xem như ứng viên không đủ điều kiện tham dự phần thi trình bày Đề án.

3. Về tổ chức thi trình bày Đề án

3.1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi trình bày Đề án:

- Dự kiến thời gian: Ngày 18/11/2023;

- Dự kiến địa điểm: Hội trường, tầng 3, Sở Xây dựng.

(Hội đồng thi tuyển sẽ có Thông báo triệu tập cụ thể gửi đến các ứng viên)

3.2. Về trình tự các bước thi trình bày Đề án:

(1) Ứng viên dự thi theo thứ tự bốc thăm;

(2) Ứng viên trình bày Đề án của mình trước Hội đồng thi tuyển; thời gian trình bày Đề án tối đa 20 phút;

(3) Hội đồng thi tuyển đặt câu hỏi chất vấn;

(4) Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 20 phút đến 25 phút; thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 5 phút.

(Chi tiết tại Thông báo số 281/TB-HĐTT ngày 08/11/2023 và danh sách ứng viên)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Văn phòng sở

Đánh giá bài viết: