Chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III/2023 trên địa bàn tỉnh BR-VT

- + Đọc bài viết

Ngày 30/10/2023, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 228/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III/2023 trên địa bàn tỉnh BR-VT;

Theo đó, Sở Xây dựng công bố Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công… tháng 7, tháng 8, tháng 9 và Quý III/2023 trên địa bàn tỉnh BR-VT./.

(Chi tiết tại Quyết định số 228/QĐ-SXD ngày 30/10/2023 và Chỉ số giá)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: