Khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2023

- + Đọc bài viết

Chiều ngày 24/10/2023, Sở Xây dựng đã tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023;

Kỳ thi được tổ chức căn cứ trên Kế hoạch số 43/KH-SXD ngày 10/8/2023 của Sở xây dựng về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở Xây dựng năm 2023;

Toàn cảnh buổi khai mạc kỳ thi

Đến tham dự Khai mạc kỳ thi có ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thi; các Phó Chủ tịch Hội đồng thi gồm: bà Dương Thảo Hiền – Phó Giám đốc sở, ông Khải Quốc Bình – Phó Giám đốc sở; và các thành viên Hội đồng thi cùng dự lễ khai mạc;

Tham dự kỳ thi có 07 thí sinh thi tuyển 05 chức danh là Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc sở gồm: 01 vị trí Phó Chánh Văn phòng, 01 vị trí Phó Trưởng phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật, 01 vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, 01 vị trí Phó Trưởng phòng Quản lý xây dựng và 01 vị trí là Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng;

Ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thi

phát biểu khai mạc kỳ thi

Phát biểu khai mạc kỳ thi, ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng thi cho biết, thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương nhằm kịp thời phát hiện và lựa chọn đúng những người có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý, am hiểu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, đủ điều kiện, tiêu chuẩn vị trị việc làm để bổ nhiệm, giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của ngành Xây dựng trong tình hình mới;

Để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, chất lượng, an toàn, đạt hiệu quả cao, ông Tạ Quốc Trung cũng yêu cầu yêu cầu các thành viên Hội đồng thi tuyển, Ban giám sát, Ban coi thi và các đơn vị liên quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thi, bảo đảm tính công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, chuẩn bị chu đáo và tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh tham dự kỳ thi; đồng thời, yêu cầu tất cả thí sinh chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của kỳ thi, phấn đấu thể hiện cao nhất năng lực của bản thân.

Cuối cùng, Ông Tạ Quốc Trung xin chúc Hội đồng thi tuyển và các bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chúc các thí sinh hoàn thành tốt nhất các phần thi để kỳ thi diễn ra thành công, tốt đẹp, đúng kế hoạch và đạt mục tiêu đề ra;

Trong chiều ngày 24/10/2023, 07 thí sinh tham gia thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Văn phòng sở

Đánh giá bài viết: