Tăng cường kiểm tra công tác cấp phép, quản lý chất lượng và quản lý trật tự xây dựng đối với các cơ sở tập trung đông người trên địa bàn tỉnh

- + Đọc bài viết

Ngày 24/10/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 5357/SXD-QLXD về việc tăng cường rà soát, kiểm tra công tác cấp phép, quản lý chất lượng và quản lý trật tự xây dựng đối với các cơ sở tập trung đông người trên địa bàn tỉnh;

Theo đó, để đảm bảo an toàn sử dụng tại các công trình (cơ sở tập trung đông người) trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng; Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường rà soát, kiểm tra đối với các công trình (cơ sở tập trung đông người) trên địa bàn quản lý với các nội dung như sau:

1. Khẩn trương rà soát, kiểm tra công tác cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đối với các loại hình công trình công cộng (cơ sở tập trung đông người) đang hoạt động địa bàn quản lý, điển hình như cơ sở tổ chức sự kiện, nhà hàng tiệc cưới, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các công trình tôn giáo và các loại hình cơ sở tương tự khác. Trong đó, cần xem xét, đánh giá đầy đủ các điều kiện về an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu về phòng chống cháy nổ, môi trường, an toàn hạ tầng kỹ thuật; đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

2. Đối với các trường hợp chuyển đổi công năng sang mục đích khác, đặc biệt chuyển đổi thành các công trình (cơ sở) có nhiều người sử dụng, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng thì các công trình này phải được các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng về nội dung an toàn công trình trước khi cấp giấy phép xây dựng. Đồng thời, các trường hợp chuyển đổi công năng phải được cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh các khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan tổng hợp, phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

(Chi tiết tại văn bản số 5357/SXD-QLXD ngày 24/10/2023 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: