Thông báo triệu tập ứng viên tham dự buổi khai mạc và Vòng thi viết kiến thức chung Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2023

- + Đọc bài viết

Ngày 20/10/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 249/TB-SXD triệu tập ứng viên tham dự buổi khai mạc và Vòng thi viết kiến thức chung Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2023; theo đó, Sở Xây dựng thông báo cụ thể như sau:

I. Buổi khai mạc kỳ thi

1. Đối tượng tham dự:

Toàn bộ các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển theo Quyết định số 202/QĐ-SXD ngày 09/10/2023 của Sở Xây dựng.

2. Thời gian tổ chức:

Từ 13 giờ 00 phút – 13 giờ 20 phút, thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023.

(Đề nghị các ứng viên có mặt trước thời điểm tổ chức buổi khai mạc 05 phút để ổn định vị trí)

3. Địa điểm tổ chức:

Hội trường, tầng 3, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

II. Vòng thi viết kiến thức chung (vòng 1)

1. Đối tượng tham dự:

Các ứng viên đủ điều kiện tham dự Vòng thi viết kiến thức chung kỳ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2023 (có danh sách kèm theo).

2. Kế hoạch tổ chức thi:

- Hình thức thi: Thi viết, được sử dụng tài liệu trong quá trình làm bài thi;

- Thời gian thi: 180 phút;

- Địa điểm tổ chức thi: Hội trường, tầng 3, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa);

- Thời gian tổ chức thi: Ngày 24/10/2023, cụ thể như sau:

Ngày thi

Thời gian

Nội dung

Chiều thứ Ba, ngày 24 tháng 10 năm 2023

13 giờ 20 phút

Ứng viên có mặt tại phòng thi

13 giờ 20 phút - 13 giờ 30 phút

Tiến hành các thủ tục vào phòng thi

13 giờ 30 phút - 16 giờ 30 phút

Ứng viên làm bài thi

16 giờ 30 phút

Ứng viên ngồi tại chỗ, giám thị đi thu đủ bài và ứng viên ký xác nhận nộp bài

* Chú ý:

- Đề nghị các ứng viên khi tham dự buổi khai mạc và tham gia Vòng thi viết kiến thức chung (vòng 1) phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch;

- Các ứng viên xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác (có dán ảnh) để kiểm tra khi vào phòng thi;

- Các ứng viên thực hiện nghiêm Nội quy kỳ thi tuyển đã được ban hành tại Quyết định số 217/QĐ-HĐTT ngày 20/10/2023 của Hội đồng thi tuyển; không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử vào phòng thi; đề nghị tắt chuông, bỏ điện thoại vào phong bì, ký và ghi tên, gửi giám thị quản lý, thi xong lên nhận lại.

Đính kèm:

- Thông báo số 249/TB-SXD ngày 20/10/2023 của Sở Xây dựng;

- Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 20/10/2023;

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Văn phòng sở

Đánh giá bài viết: