Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

- + Đọc bài viết

Ngày 21/9/2023, Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật có Thông báo số 08/TB-TTQLHTKT về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn:

a) Điều kiện:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn đăng ký dự tuyển;

- Có lí lịch rõ ràng;

      - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

(Không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển).

b) Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Số lượng viên chức tuyển dụng: 09 chỉ tiêu

(Xem bảng nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

a) Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển

b) Nội dung tuyển dụng: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2:

+ Phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Ðiểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

 5. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ 08h 00 ngày 21/9/2023 đến 17h 00 ngày 20/10/2023 (nhận hồ sơ trong giờ hành chính).

- Ðịa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 22K4 Ngô Đức Kế, phường 7, Tp Vũng Tàu. Số điện thoại Phòng Hành chính - Tổng hợp: 0254.3573912 - 091.90.50.980.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

- Thời gian xét tuyển viên chức năm 2023 của Trung tâm dự kiến tổ chức trong tháng 11 năm 2023.

- Địa điểm: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật tỉnh BR-VT, số 22K4 Ngô Đức Kế, phường 7, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Lệ phí xét tuyển:

- Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh đăng ký dự tuyển (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức), nộp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp cùng thời điểm tham dự vòng 2.

(Chi tiết tại Thông báo số 08/TB-TTQLHTKT ngày 21/9/2023 và bảng nhu cầu tuyển dụng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật

Đánh giá bài viết: