Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh BR-VT năm 2023

- + Đọc bài viết

Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1763/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023; theo đó, mục tiêu cụ thể gồm:

1. Về phát triển diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2023: diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 29,52 m2 sàn/người, trong đó: tại khu vực đô thị đạt 29,1 m2 sàn/người và khu vực nông thôn đạt 30,48 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người;

2. Về nâng cao chất lượng nhà ở:

- Năm 2023 không để phát sinh nhà ở đơn sơ tại khu vực đô thị. Nhà ở phát triển mới phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, gắn với các dự án phát triển đô thị, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thiết kế mở rộng không gian tiện nghi chức năng của căn nhà theo hướng phát triển không gian xanh, bền vững, phát thải thấp;

- Nâng cao chất lượng nhà ở hiện hữu thông qua thúc đẩy áp dụng thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch khi cải tạo và xây dựng lại đối với nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình và cải tạo xây dựng lại nhà chung cư theo dự án đồng bộ, hiện đại;

3. Dự báo kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 khoảng 1.515.487m² sàn, tương ứng khoảng 11.099 căn, trong đó:

3.1. Phát triển nhà ở các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khoảng 149.170m2 sàn, tương đương khoảng 354 căn.

3.2. Phát triển nhà ở xã hội khoảng 2.622m2 sàn, tương đương khoảng 19 căn.

3.3. Phát triển nhà ở tái định cư: Bố trí đủ suất tái định cư bằng đất nền, nhà ở các loại hoặc bằng tiền (tùy theo nhu cầu của hộ dân) cho 100% hộ dân có đất bị thu hồi mà đủ điều kiện bố trí tái định cư (dự báo khoảng 726 hộ, diện tích khoảng 163.695 m2 sàn).

3.4. Khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở. Dự kiến diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng khoảng 1.200.000 m2 sàn, tương đương khoảng 10.000 nghìn căn nhà.

3.5. Tỷ lệ các loại nhà ở cần đầu tư xây dựng: Nhà ở chung cư phấn đấu đạt 20% nhà ở tăng thêm theo dự án (khoảng 30.000 m2 sàn); Nhà ở thấp tầng phấn đấu đạt 80% nhà ở tăng thêm theo dự án (khoảng 121.000 m2 sàn).

Đồng thời, tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh khoảng 846,36 ha, bao gồm:

- Diện tích đất phát triển nhà ở thương mại, khu dân cư, khu đô thị khoảng 215,14 ha.

- Diện tích đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 17,09 ha.

- Diện tích đất phát triển tái định cư khoảng 22,25 ha.

- Diện tích đất phát triển nhà ở công vụ khoảng 0,45 ha.

- Diện tích đất do người dân tư xây dựng khoảng 591,44 ha.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

(Chi tiết tại Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh và kèm theo Kế hoạch phát triển nhà ở)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: