Thông báo thời gian và địa điểm tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng

- + Đọc bài viết

Ngày 31/7/2023, Sở Xây dựng có Công văn số 3705/SXD-QLXD về việc thông báo thời gian và địa điểm tham gia chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng; theo đó, Sở Xây dựng Thông báo cụ thể như sau:

1. Thời gian: Sáng từ 08h00’ đến 11h30’; chiều từ 13h30’ đến 16h00’

Thứ- Ngày

Buổi

Nội dung

Số tiết

Giảng viên

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

Ngày 03/8

 

Sáng

Phổ biến, cập nhật, các điểm mới trong các văn bản quy pháp luật liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng

04

GV. Bùi Văn Dưỡng - Phó Cục trưởng Cục quản lý hoạt động xây dựng – BXD

Chiều

Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Nội dung 1:

- Tổng quan về thực tiễn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Việt Nam hiện nay

- Lựa chọn mô hình quản lý dự án và lựa chọn hình thức quản lý dự án phù hợp

- Trao đổi giải đáp một số vấn đề vướng mắc trong áp dụng quy định pháp luật vào thực tiễn.

Nội dung 2:

- Một số vấn đề về đạo đức công vụ trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng.

04

Ths.GVC.Nguyễn Trung Kiên - Viện trưởng Viện Quản lý PTĐT – Học viện AMC

Thứ Sáu

Ngày 4/8

 

Sáng+

Chiều

Lập, thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư dự án

- Cập nhật các định mức kinh tế kinh tế để xây dựng dự toán và Tổng mức đầu tư của Dự án

- Quy trình lập tổng mức đầu tư của Dự án

- Quy trình thẩm định Tổng mức đầu tư của dự án

- Quy trình điều chỉnh dự toán và tổng mức đầu tư của Dự án

- Quản lý chi phí đầu tư trong quản lý dự án

- Thanh quyết toán, vốn đầu tư xây dựng công trình

- Trao đổi một số tình huống thực tiễn

08

GV.Trương Thị Thu Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng – Bộ Xây dựng

 

Thứ tư

Ngày 09/8

Sáng

Chiều

Kỹ năng quản lý dự án và thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng

- Quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình

- Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình

08

GV.Lê Văn Thịnh – Nguyên TP Giám định 1 Cục giám định NN về chất lượng CTXD – BXD

 

Thứ Năm

Ngày 10/8

 

Sáng+

Chiều

Kỹ năng quản lý dự án và thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng (tiếp)

- Quản lý an toàn lao động và môi trường trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

- Các nội dung lưu ý khi lập báo cáo thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng

 

GV.Lê Văn Thịnh – Nguyên TP Giám định 1 Cục giám định NN về chất lượng CTXD - BXD

Thứ Sáu

Ngày 11/8

Sáng+

Chiều

Giám sát, đánh giá dự án đầu tư và trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

- Vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư

- Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư

- Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư

- Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư

- Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư

- Cách tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư

- Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư

- Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư

- Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

08

GV.Lê Văn Thịnh – Nguyên TP Giám định 1 Cục giám định NN về chất lượng CTXD - BXD

2. Địa điểm: Hội trường B  tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Hồng, chuyên viên phòng Quản lý xây dựng. Email : hongnguyensxd@gmail.com. Số điện thoại: 090.766.9905./.

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: