Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Ngày 01/6/2023, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 99/QĐ-SXD về việc công bố Chỉ số giá tháng 01, tháng 02, tháng 3, Quý IV và Quý I/2023 trên địa bàn tỉnh BR-VT;

Theo đó, Sở Xây dựng công bố Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công… tháng 01, tháng 02, tháng 3, Quý IV và Quý I/2023 trên địa bàn tỉnh BR-VT./.

(Chi tiết tại Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 01/6/2023 và Chỉ số giá)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: