Rà soát, chấn chỉnh công tác đánh giá an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà

- + Đọc bài viết

Ngày 09/3/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 915/SXD-QLXD gửi các Doanh nghiệp tư vấn hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc rà soát, chấn chỉnh công tác đánh giá an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà;

Theo đó, Sở Xây dựng nhận thấy hiện nay đang có tình trạng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực của công trình khi lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời mái nhà” do một số đơn vị tư vấn cấp không đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình. Cụ thể, đơn vị tư vấn không thực hiện đầy đủ các quy định về kiểm định xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 5 Nghị định s06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và quy định về trình tự thực hiện, đề cương, báo cáo kết quả kiểm định xây dựng tại Điều 5 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, Sở Xây dựng đã đề nghị các đơn vị tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh rà soát, chấn chỉnh công tác đánh giá an toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình;

Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ tiến hành kiểm tra, xử phạt theo quy định đối với các trường hợp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực của công trình khi lắp đặt tấm pin sai quy định như đã nêu trên./.

(Chi tiết tại văn bản 915/SXD-QLXD ngày 07/3/2023 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: