Thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

- + Đọc bài viết

Ngày 27/02/2023, Sở Xây dựng có văn bản số 728/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center) thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu;

Theo đó, Sở Xây dựng thông báo 566 căn hộ chung cư tại Chung cư A2-1 (Chung cư Chí Linh Center) thuộc dự án Khu trung tâm Chí Linh đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể:

- Từ tầng 06 đến tầng 23, mỗi tầng 30 căn hộ, tổng cộng 540 căn hộ.

- Tầng 24 và tầng 25, tổng cộng 26 căn duplex.

Đồng thời, Sở Xây dựng đã yêu cầu Chủ đầu tư có trách nhiệm trách nhiệm:

- Thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ đã cung cấp và chỉ thực hiện bàn giao nhà cho người mua căn hộ chung cư khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

- Thông báo cho khách hàng về giấy tờ quyền sử dụng đất của công trình; về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty đã thế chấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu và đã được đồng ý của Ngân hàng để Công ty được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại công trình nêu trên;

- Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 103/BIDV.BRVT-KHDN2 ngày 15/11/2022 và Ngân hàng TMCP Phương Đông,  chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu tại văn bản số 122/2022/OCB ngày 03/11/2022;

- Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao căn hộ chung cư cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bảo đảm theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

- Phải đảm bảo thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó, việc bảo lãnh bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai phải được lập thành hợp đồng với Ngân hàng TMCP Phương Đông, chi nhánh Bà Rịa – Vũng Tàu theo văn bản số 122/2022/OCB ngày 03/11/2022. Cung cấp bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua;

- Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản khác gắn liền với đất: “Trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp và đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoặc nhà ở hình thành trong tương lai thì trước khi bán nhà ở trong dự án, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký để rút bớt tài sản thế chấp, trừ trường hợp chủ đầu tư, bên mua và bên nhận thế chấp có thỏa thuận khác”;

- Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhưng Chủ đầu tư không bán, cho thuê mua mà thực hiện thế chấp quyền sử dụng đất, thế chấp một phần hoặc toàn bộ nhà ở hình thành trong tương lai của Công trình thì việc bán, cho thuê mua nhà ở đủ điều kiện chỉ được thực hiện sau khi có văn bản xác nhận của Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;       

- Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng Công trình Chung cư A2-1; trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu để ký hợp đồng bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo mẫu hợp đồng được quy định tại Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

-  Liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thống nhất về số lượng, tỷ lệ nhà ở thương mại cho phép tổ chức, cá nhân người nước ngoài được sở hữu trong dự án (nếu có);

- Công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, đặc biệt các thông tin như: hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, cho thuê mua của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế và các cơ quan liên quan để hoàn chỉnh, bổ sung và thực hiện các nội dung Chủ đầu tư đã cam kết tại văn bản số 24/CK-DIC Group ngày 13/02/2023 và văn bản số 340/DIC Corp-PTDA ngày 12/11/2021./.

(Chi tiết tại công văn số 728/SXD-QLN ngày 27/02/2023 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: