Đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh

- + Đọc bài viết

Sở Xây dựng có văn bản số 336/SXD-QLN ngày 31/01/2023 về việc đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh;

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Trung tâm quản lý và phát triển nhà ở tỉnh nghiên cứu các nội dung dự thảo nêu trên có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 23/02/2023 để Sở Xây dựng xem xét, hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

Chi tiết trao đổi thêm xin liên hệ Sở Xây dựng thông qua Phòng Quản lý nhà, Số điện thoại 02543.505428 gặp ông Nguyễn Văn Minh./.

(Đính kèm dự thảo Quyết định ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: