Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- + Đọc bài viết

Sở Xây dựng có văn bản số 09/SXD-QLN ngày 03/01/2023 về việc đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu góp ý các nội dung dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10/01/2023 để Sở Xây dựng xem xét hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

Chi tiết trao đổi thêm xin liên hệ Sở Xây dựng thông qua Phòng Quản lý nhà, Số điện thoại 02543.505428 gặp ông Nguyễn Văn Minh./.

(Đính kèm dự thảo Tờ trình, Quyết định và Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẽ, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: