Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền

- + Đọc bài viết

Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2969/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư số 2, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, cụ thể: 

- Phạm vi ranh giới:

+ Phía Tây giáp     : Đường ống dẫn khí;

+ Phía Bắc giáp     : Đường quy hoạch;

+ Phía Đông giáp : Rừng phòng hộ;

+ Phía Nam giáp   : Đường Nguyễn Tất Thành (đường TL44A - GĐ 2)

Bản vẽ hiện trạng 

- Quy mô:

+ Tổng diện tích khu đất quy hoạch: khoảng 38,27 ha;

+ Dân số tính toán khoảng 8.537 người.

- Tính chất: Là khu tái định cư.

(Chi tiết tại Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 20/9/2022)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Đánh giá bài viết: