Thông báo giá Vật liệu xây dựng Tháng 8/2022

- + Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 8 năm 2022 tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

+ Nhóm gạch, ngói, tấm lợp;

+ Nhóm cát, đá, xi măng;

+ Nhóm sắt, thép, xà gồ;

+ Nhóm sơn, bột trét;

+ Nhóm cửa;

+ Nhóm vật tư điện, nước, thiết bị vệ sinh;

+ Nhóm hệ thống thoát nước và ống cống bê tông cốt thép;

+ Nhóm bê tông tươi, bê tông nhựa nóng, nhựa đường;

+ Nhóm vật liệu khác;

+ Nhiên liệu (Petrolimex).

(Chi tiết tại Thông báo số 148/TB-SXD ngày 08/9/2022)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: