Công bố đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu

- + Đọc bài viết

Công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu

Ngày 06/10/2021, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3081/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, cụ thể:

- Phạm vi ranh giới: Phía Đông và Đông Nam giáp đường 3 Tháng 2 khu vực Chí Linh - Cửa  Lấp; phía Đông Bắc giáp khu vực Hải Đăng; phía Tây Bắc giáp sông Dinh; phía Tây Nam giáp sân bay hiện gữu và hồ Bàu Trũng.

- Quy mô: Diện tích khoảng 2.575ha; Dân số khoảng 180.000 người.

- Tính chất: Là trung tâm hành chính - chính trị của TP Vũng Tàu; là khu đô thị đa chức năng, biểu trưng cho thành phố Vũng Tàu với các chức năng là trung tâm chuyên ngành lớn phục vụ cho thành phố Vũng Tàu và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Mục tiêu quy hoạch: Cụ thể hóa từng bước các chủ trương phát triển kinh tế của thành phố Vũng Tàu; Xây dựng một khu vực trung tâm đô thị đa năng đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược và cấu trúc phát triển chung của toàn thành phố; Đề xuất giải pháp khai thác có hiệu quả quỹ đất hiện có trong khu vực để đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, du lịch, dịch vụ đồng thời đảm bảo môi trường cảnh quan; Kết nối về mặt tổ chức tổ chức không gian, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch với các khu vực chức năng lân cận, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và bền vững; Rà soát các dự án quy hoạch trên toàn bộ ranh nghiên cứu, đưa ra giải pháp khớp nối phù hợp; Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai và xây dựng theo quy hoạch, triển khai lập các quy hoạch chi tiết 1/500 và lập các dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình tiếp theo.

 (Chi tiết tại Quyết định số 3081/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 của UBND tỉnh)

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: