Thông báo triệu tập ứng viên tham dự buổi khai mạc và Vòng thi viết kiến thức chung Kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương của Sở Xây dựng năm 2021

- + Đọc bài viết

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: