TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH VÀ CẤP CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

      Ngày 15/11/2021, Sở Xây dựng có thông báo số 198/TB-SXD về việc  tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, cụ thể như sau:

 1. Thi sát hạch kiến thức cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn).
 1. Đối tượng dự thi:

Công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài có đủ điều kiện dự thi sát hạch kiến thức môi giới bất động sản theo quy định.

 1. Điều kiện dự thi, đăng ký dự thi và hồ sơ đăng ký dự thi:
 1. Điều kiện dự thi:

Thí sinh dự thi phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù;
 • Tốt nghiệp từ Trung học phổ thông trở lên;
 • Đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi và kinh phí dự thi cho đơn vị tổ chức kỳ thi theo quy định của Thông tư 11/2015/TT-BXD.
 1. Đăng ký dự thi 
 • Người có nhu cầu cấp chứng chỉ được đăng ký dự thi sát hạch trên phạm vi toàn quốc.
 • Nộp trực tiếp 02 bộ hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Sở Xây dựng trụ sở tại số 04 Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa.
 • Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).
 1. Hồ sơ đăng ký dự thi 
 1. Thành phần hồ sơ cấp mới chứng chỉ môi giới bất động sản:
 •  01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư 11/2015/TT-BXD hoặc tải mẫu đơn tại website:http://soxd.baria-vungtau.gov.vn);
 •  01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) đối với người Việt Nam hoặc hộ chiếu đối với người nước ngoài (hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu);
 •  01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản (nếu có);
 •  01 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;
 •  02 ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận;
 •  Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).
 1. Thành phần hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn)
 • Hồ sơ theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Mục II, Phần A của Thông báo này.
 • Chứng chỉ cũ (bản gốc) đối với trường hợp đã hết hạn, hoặc bản sao có chứng thực đối với trường hợp chứng chỉ chưa hết hạn.

Ghi chú: Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì phải thi phần kiến thức cơ sở, không phải thi phần kiến thức chuyên môn (theo Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2 Điều 17 của Thông tư 11/2015/TT-BXD)

 1. Cấp chứng chỉ Môi giới bất động sản:
 1. Trình tự thủ tục cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn):
 • Cá nhân có nhu cầu được cấp mới, cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (đối với trường hợp chứng chỉ hết hạn, gần hết hạn) phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3, Mục II, Phần A của Thông báo này.
 • Trình tự tiếp nhận và thụ lý hồ sơ:
 • Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ; nếu thành phần và nội dung hồ sơ đúng theo quy định thì cán bộ tiếp nhận viết phiếu nhận cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
 • Sở Xây dựng thông báo bằng văn bản kế hoạch tổ chức kỳ thi và các nội dung liên quan đến kỳ thi tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ và đăng tải trên website của Sở để các cá người nộp hồ sơ đăng ký dự thi biết và thực hiện.

Tùy theo tình hình thực tế, Sở Xây dựng thông báo tổ chức thi hoặc thông báo chưa đủ điều kiện tổ chức thi sát hạch kiến thức.

Thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi nếu có nhu cầu dự thi tại hội đồng thi của địa phương khác thì Sở Xây dựng có công văn gửi thí sinh đó sang Sở Xây dựng của địa phương khác để dự thi và cấp chứng chỉ.

 • Cá nhân có hồ sơ đăng ký dự thi có trách nhiệm thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi được Sở Xây dựng công bố. Kết quả thi được công bố công khai tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và tại Đơn vị tổ chức kỳ thi.
 • Căn cứ kết quả thi, Đơn vị tổ chức kỳ thi chuyển giao 01 bản photo bài thi của các cá nhân có bài thi đạt yêu cầu về Sở Xây dựng để tiến hành thụ lý và cấp chứng chỉ trong 10 ngày làm việc.
 • Trình tự trả kết quả:
 • Nơi trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu – Sở Xây dựng trụ sở tại số 04 Phạm Văn Đồng, thành phố Bà Rịa
 • Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính, tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật)
 • Trình tự trả kết quả: Người nhận kết quả nộp lệ phí; cán bộ trả kết quả kiểm tra Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân) của cá nhân đến nhận kết quả, ký sổ giao nhận và trả chứng chỉ.
 1. Trình tự thủ tục cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác):
 • Người được cấp chứng chỉ nhưng bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng khác thì được cấp lại chứng chỉ.
 • Hồ sơ xin cấp lại chứng chỉ nộp cho Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ, gồm:
 • Đơn xin cấp lại chứng chỉ có dán ảnh (theo mẫu tại Phụ lục 5 của Thông tư 11/2015/TT-BXD hoặc tải mẫu đơn tại website: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn)
 • 02 ảnh màu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Chứng chỉ cũ (nếu có).
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng đã cấp chứng chỉ có trách nhiệm kiểm tra lại hồ sơ và cấp lại chứng chỉ (ghi rõ cấp lại vào chứng chỉ).
 • Người xin cấp lại chứng chỉ nộp kinh phí 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) cho Sở Xây dựng để chuẩn bị cho việc cấp lại chứng chỉ.
 • Chứng chỉ chỉ được cấp lại 01 lần, số chứng chỉ là số chứng chỉ cũ. Chứng chỉ cấp lại có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp của chứng chỉ cũ./.
 • Chi tiết tại Thông báo số 198/TB-SXD ngày 15/11/2021.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: