THAM MƯU, ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI XÂY DỰNG CẢI TẠO CÁC NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO LÀM BỆNH VIỆN ĐIỀU TRỊ COVID-19

- + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại văn bản số 9796/UBND-VP ngày 04/8/2021

Cùng ngày, Sở Xây dựng có công văn số 3352/SXD-QLXD về việc tham mưu, đề xuất triển khai xây dựng cải tạo các nhà thi đấu thể dục thể thao làm bệnh viện điều trị Covid-19

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: