ĐƯỜNG DÂY NÓNG LÃNH ĐẠO TỈNH BR-VT VỀ TIẾP NHẬN, CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH BỆNH COVID-19

- + Đọc bài viết

Khi người dân có nhu cầu cần được tư vấn về sức khỏe, hỗ trợ, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin vui lòng liên hệ số điện thoại đường dây nóng 088.8800.247."

Khi người dân có nhu cầu cần được tư vấn về sức khỏe, hỗ trợ, thắc mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan đến dịch bệnh Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin vui lòng liên hệ số điện thoại đường dây nóng 088.8800.247."

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: