DANH MỤC

Văn Bản Sở Xây dựng

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
2167/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/04/2024 29/04/2024 05/05/2024 Nhà ở Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024
Tải file
Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/04/2024 08/04/2024 15/04/2024 Hạ tầng kỹ thuật Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
3232/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/07/2023 04/07/2023 15/07/2023 Nhà ở đề nghị góp ý về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1953/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2023 28/04/2023 10/05/2023 Kinh tế xây dựng Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Tải file
1953/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2023 28/04/2023 10/05/2023 Kinh tế xây dựng Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Tải file
4508/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/10/2022 18/10/2022 17/11/2022 Kinh tế xây dựng Đề nghị góp ý dự thảo Quy định và Quyết định ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2633/SXD-TTr Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2022 29/06/2022 08/07/2022 Thông tin cần biết V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tải file
5759/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Hoạt động xây dựng Triển khai thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Tải file
5760/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Hoạt động xây dựng Triển khai thông tư số 17/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Tải file
36/KH-SXD Kế hoạch Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 Cẩm nang chuyển đổi số Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
4273/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng 01/01/0001 12/10/2021 12/10/2023 Hoạt động xây dựng Triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người dân, nhà ở và công trình xây dựng trong những tháng cuối năm 2021
Tải file