DANH MỤC

Hoạt động Xây dựng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG LẦN 4 NĂM 2018

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo về việc tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cụ thể như sau:

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THUÊ, THUÊ MUA CĂN HỘ CHUNG CƯ LÔ B CHO NGƯỜI CÓ THU NHẬP THẤP TẠI KHU TÁI ĐỊNH CƯ GÒ CÁT 6, PHƯỜNG LONG TÂM, THÀNH PHỐ BÀ RỊA.

Sở Xây dựng thông báo danh sách (đợt 6) các đối tượng được mua, thuê mua căn hộ Chung cư Lô B cho người có thu nhập thấp tại khu tái định cư Gò Cát 6, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa theo Tờ trình số 234/TTr-UBND ngày 09/10/2018 của UBND thành phố Bà Rịa, với nội dung như sau:

V/V ĐÍNH CHÍNH CÁC SAI SÓT TRONG CÁC TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

Ngày 24/8/2020, Sở Xây dựng có văn bản số 3132/SXD-KTVLXD về việc đính chính các sai sót trong các tập đơn giá xây dựng năm 2020 trên địa bàn tỉnh BR-VT;

V/V SAI SÓT TRONG QUÁ TRÌNH LẬP CÁC TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT

Sở Xây dựng được UBND tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng đơn giá theo định mức xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

ĐIỀU CHỈNH VIỆC TIẾP NHẬN MỘT SỐ HỒ SƠ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/2021/NĐ-CP NGÀY 03/3/2021 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ngày 03/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2021/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ) quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/NĐ-CP VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Sáng nay (08/4), tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Xây dựng đã phối hợp Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị phổ biến các Nghị định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Tham dự Hội nghị có hơn 500 đại biểu là đại diện các Sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.