DANH MỤC

Văn Bản UBND tỉnh

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
18/2024/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 Kinh tế xây dựng Quyết định ban hành định mức dự toán và định mức chi phí một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh
Tải file
616/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/03/2024 01/01/0001 Hoạt động xây dựng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
08/2024/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/02/2024 01/03/2024 Thông tin về TTBĐS Quyết định Ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2983/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 09/11/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
2984/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 09/11/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
43/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/09/2023 18/09/2023 Thông tin cần biết Quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1784/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/07/2023 28/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1713/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/07/2023 25/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1661/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/07/2023 14/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1653/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2023 12/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1652/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2023 12/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
35/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/07/2023 11/07/2023 Thông tin cần biết Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Tải file
33/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/07/2023 01/01/0001 Hạ tầng kỹ thuật Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
4500/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Về việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
14/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/03/2023 10/04/2023 Thông tin cần biết Quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
609/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 Thông tin cần biết Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
05/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quy chế xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tải file
06/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2023 01/03/2023 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quyết định Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
123