DANH MỤC

Văn Bản UBND tỉnh

Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
35/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/07/2023 11/07/2023 Thông tin cần biết Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Tải file
33/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/07/2023 01/01/0001 Hạ tầng kỹ thuật Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
4500/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Về việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
14/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/03/2023 10/04/2023 Thông tin cần biết Quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
609/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 Thông tin cần biết Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
05/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quy chế xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tải file
06/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2023 01/03/2023 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quyết định Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
21/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2022 01/11/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
20/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2022 17/10/2022 Thông tin cần biết Bãi bỏ quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
17/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/09/2022 05/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2022 đến năm 2025
Tải file
15/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2022 03/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2634/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Nhà ở Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
Tải file
09/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/04/2022 12/05/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Pahn6 cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1008/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/03/2022 24/03/2022 Thông tin cần biết Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sau cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
03/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
02/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/02/2022 17/03/2022 22/02/2022 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
18/2021/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/11/2021 01/12/2021 Thông tin cần biết Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Giai đoạn 2022-2025
Tải file
2207/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/08/2021 01/01/0001 Cẩm nang chuyển đổi số Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
12