DANH MỤC

Kinh tế xây dựng

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III/2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu Quý III năm 2021 tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ III/2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu Quý III năm 2021 tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

CÔNG BỐ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG THÁNG 01, THÁNG 02, THÁNG 3 VÀ QUÝ I NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 18/6/2021, Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 112/QĐ-SXD về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 5/2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Sở Xây dựng công bố giá bán một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu Tháng 5/2021 tại thị trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo các nhóm danh mục cụ thể sau:

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 4/2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUÝ I NĂM 2021

Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng