DANH MỤC

HỎI ĐÁP

Họ tên
Địa chỉ
Email
Lĩnh vực
Tiêu đề
Nội dung
Mã chống spam
Rkc84uw

Danh Sách câu hỏi

Câu hỏi:

Tôi có mua lại 1 phần diện tích đất của ÔNG BÀ : ĐẶNG BÁ PHÚC từ năm 2005( bằng giấy tay) và sử dụng ổn định đến nay. số tờ 114, số thửa 14. Nay tôi muốn được cấp sổ đỏ riêng thì có được không? Qua trao đổi với chủ nhà thì do họ gặp khó khăn tài chính và việc đi lại nên chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính ban đầu theo diện hóa giá nhà, nên chưa được cấp sổ đỏ lần đầu. UBND Tỉnh BRVT đã có công văn số 379/TB-UBND cho việc này rồi. vậy nay tôi xin hỏi cụ thể hơn để làm thủ tục pháp lý , tôi đã chờ đợi gần 18 năm nay. TÔI XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN.
- Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC MỸ
- Ngày gửi: 13/09/2023 12:31:31 PM

Trả lời:

Về nội dung “Nay tôi muốn được cấp sổ đỏ riêng thì có được không?”: Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trong đó, có nêu:“2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”; theo quy định trên thì nội dung hỏi về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Ông không thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Sở Xây dựng. Do đó, đề nghị Ông liên hệ với UBND huyện Châu Đức để được hướng dẫn xem xét, giải quyết theo quy định.

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ quy định về bán nhà thuộc sở hữu nhà nước, trong đó có nêu: “Trong trường hợp người mua nhà chưa trả hết tiền mà thời hạn ghi trong hợp đồng đã kết thúc hoặc không thanh toán theo qui định tại khoản 2 Điều này, nếu không có lý do chính đáng thì bên bán có quyền đơn phương huỷ bỏ hợp đồng…”;
Theo nội dung trình bày của ông Trương Quốc Mỹ về quá trình thực hiện thủ tục mua nhà ở cũ thuộc SHNN của ông Đặng Bá Phúc và đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của Ông Phúc thuộc diện phải thu hồi Quyết định phê duyệt hóa giá trước đây; với lý do: đã quá 10 năm nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, để tiếp tục thực hiện bán lại nhà ở cũ thuộc SHNN mà đã thu hồi Quyết định phê duyệt hóa giá trước đây thì hiện nay các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định cụ thể, do đó Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo các cơ quan chức năng để được hướng dẫn cụ thể về các quy định để áp dụng; sau khi có văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục hướng dẫn Ông thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Ngày trả lời: 17/10/2023 2:31:32 PM

Câu hỏi:

Tôi có thể được cấp phép xây nhà 05 tầng không? Xin Sở xây dựng tư vấn giùm tôi. Xin chân thành cảm ơn!
- Họ và tên: Nguyễn Đức Long
- Ngày gửi: 15/10/2021 12:28:16 AM

Trả lời:

Căn cứ điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 Công trình được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp và công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên;

b) Công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư;

c) Công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính;

d) Công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về hướng tuyến công trình;

đ) Công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;

e) Nhà ở thuộc dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở có quy mô dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 500 m2 có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong công trình không làm thay đổi kết cấu chịu lực, không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng tới môi trường, an toàn công trình;

h) Công trình sửa chữa, cải tạo làm thay đổi kiến trúc mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

i) Công trình hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và ở khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn được duyệt;

k) Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Ngày trả lời: 15/10/2021 12:40:39 AM