DANH MỤC

Quản lý Quy hoạch

Công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu

Công bố điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị Bắc Vũng Tàu

Quy hoạch phân khu Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Quy hoạch phân khu Khu Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Quy hoạch phân khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo

Quy hoạch phân khu Trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo

Quy hoạch chung huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch chung huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN CÔNG VIÊN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TERRA WOOD – GIAI ĐOẠN I-5MW, TẠI NÚI LÒ VÔI, THUỘC TRUNG TÂM CÔN SƠN, HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU.

Ngày 15/12/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3591/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án công viên năng lượng mặt trời Terra Wood – giai đoạn I-5MW, tại Núi Lò Vôi, thuộc trung tâm Côn Sơn, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 CỤM DỊCH VỤ GA CÁP TREO VÀ THỦY CUNG HÒN NGƯU, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ngày 13/12/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 3568/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm dịch vụ ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 CỤM CÔNG NGHIỆP TÓC TIÊN TẠI XÃ TÓC TIÊN, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG T

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1546/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Tóc Tiên tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.