DANH MỤC

Văn Bản Pháp Quy

Tìm thấy: 76 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
610/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng 13/07/2022 13/07/2022 Vật liệu xây dựng Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021
Tải file
2633/SXD-TTr Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2022 29/06/2022 08/07/2022 Thông tin cần biết V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tải file
1008/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/03/2022 24/03/2022 Thông tin cần biết Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sau cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
02/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/02/2022 07/03/2022 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
01/2022/TT-BTTTT Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2022 15/09/2022 Thông tin cần biết THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTTTT NGÀY 17/02/2022 SỬA ĐỔI 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC MÃ ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
Tải file
16/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 28/01/2022 28/01/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Tải file
5759/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Hoạt động xây dựng Triển khai thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Tải file
5760/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Hoạt động xây dựng Triển khai thông tư số 17/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Tải file
18/2021/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/11/2021 01/12/2021 Thông tin cần biết Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Giai đoạn 2022-2025
Tải file
36/KH-SXD Kế hoạch Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 Cẩm nang chuyển đổi số Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
16/2021/QĐ-UBND Quyết định 27/09/2021 08/10/2021 Thông tin cần biết Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
2207/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/08/2021 01/01/0001 Cẩm nang chuyển đổi số Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
69/2021/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 15/07/2021 15/07/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Tải file
1518/QĐ-UBND Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/06/2021 01/01/0001 Văn bản UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng thủy nội địa và Kho bãi Bảo Long – Phú Mỹ thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
889/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ 07/06/2021 07/06/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Tải file
01/2021/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng 19/05/2021 19/05/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Tải file
02/2021/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Tải file
03/2021/TT-BXD Thông tư 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.
Tải file
741/BXD-KHCN Công văn Bộ Xây dựng 05/03/2021 05/03/2021 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 của Bộ Xây dựng v/v Thực hiện thông tư số 19/2019/TT-BXD
Tải file
15/2021/NĐ-CP Nghị định Bộ Xây dựng 03/03/2021 03/03/2021 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tải file
1234