DANH MỤC

Văn Bản Pháp Quy

Tìm thấy: 70 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
5759/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Hoạt động xây dựng Triển khai thông tư số 16/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Tải file
5760/SXD-QLXD Công văn Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 Hoạt động xây dựng Triển khai thông tư số 17/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng
Tải file
18/2021/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/11/2021 01/12/2021 Thông tin cần biết Quyết định Quy định chuẩn nghèo đa chiều của tỉnh Giai đoạn 2022-2025
Tải file
36/KH-SXD Kế hoạch Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 05/10/2021 05/10/2021 05/10/2021 Cẩm nang chuyển đổi số Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
16/2021/QĐ-UBND Quyết định 27/09/2021 08/10/2021 Thông tin cần biết Quyết định bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
2207/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 06/08/2021 01/01/0001 Cẩm nang chuyển đổi số Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính
Tải file
69/2021/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 15/07/2021 15/07/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
Tải file
1518/QĐ-UBND Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 08/06/2021 01/01/0001 Văn bản UBND tỉnh Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cảng thủy nội địa và Kho bãi Bảo Long – Phú Mỹ thuộc Khu công nghiệp Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
889/QĐ-TTg Quyết định Thủ tướng Chính phủ 07/06/2021 07/06/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Tải file
01/2021/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng 19/05/2021 19/05/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Tải file
02/2021/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
Tải file
03/2021/TT-BXD Thông tư 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 Văn bản chỉ đạo điều hành Thông tư số 03/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư.
Tải file
741/BXD-KHCN Công văn Bộ Xây dựng 05/03/2021 05/03/2021 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Công văn số 741/BXD-KHCN ngày 05/3/2021 của Bộ Xây dựng v/v Thực hiện thông tư số 19/2019/TT-BXD
Tải file
15/2021/NĐ-CP Nghị định Bộ Xây dựng 03/03/2021 03/03/2021 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Tải file
113/2020/NĐ-CP Nghị quyết Chính phủ 18/09/2020 18/09/2020 Kiến trúc, quy hoạch NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐIỂM Đ, KHOẢN 3, ĐIỀU 3 LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Tải file
08/CT-UBND Chỉ thị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/07/2020 01/01/0001 Hoạt động xây dựng CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Tải file
85/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 17/07/2020 17/07/2020 Kiến trúc, quy hoạch NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIẾN TRÚC
Tải file
62/2020/QH14 Luật Quốc hội 17/06/2020 01/01/0001 Hoạt động xây dựng LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG
Tải file
07/2020/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10/04/2020 01/01/0001 Quy định mức thu, nộp và quản lý lệ phí QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.
Tải file
21/2020/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 17/02/2020 01/01/0001 Quản lý chất lượng công trình xây dựng NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 139/2017/NĐ-CP NGÀY 27/11/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG; KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, KINH DOANH KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG, SẢN XUẤT, KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG; QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT; KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN, PHÁT TRIỂN NHÀ Ở, QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ VÀ CÔNG SỞ
Tải file
1234