DANH MỤC

Văn Bản Pháp Quy

Tìm thấy: 90 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
21/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2022 01/11/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
4508/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/10/2022 18/10/2022 17/11/2022 Kinh tế xây dựng Đề nghị góp ý dự thảo Quy định và Quyết định ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
20/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2022 17/10/2022 Thông tin cần biết Bãi bỏ quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
17/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/09/2022 05/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2022 đến năm 2025
Tải file
15/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2022 03/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
2634/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/08/2022 31/08/2022 31/08/2022 Nhà ở Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2021-2030
Tải file
12/2022/TT-BTTTT Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông 12/08/2022 01/10/2022 Thông tin cần biết Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
Tải file
12/2022/NQ-HĐND Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh 15/07/2022 15/07/2022 Nhà ở Nghị Quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Tải file
610/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng 13/07/2022 13/07/2022 Vật liệu xây dựng Quyết định công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021
Tải file
2633/SXD-TTr Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/06/2022 29/06/2022 08/07/2022 Thông tin cần biết V/v đề nghị góp ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tải file
44/2022/NĐ-CP Thông tư 29/06/2022 15/08/2022 Thông tin về TTBĐS Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Tải file
42/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 24/06/2022 15/08/2022 Thông tin cần biết Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng
Tải file
09/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 29/04/2022 12/05/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Pahn6 cấp thẩm quyền lập và phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1008/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 24/03/2022 24/03/2022 Thông tin cần biết Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính sau cắt giảm thời gian thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
03/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/03/2022 14/03/2022 14/03/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
02/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/02/2022 17/03/2022 22/02/2022 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Quyết định phân cấp một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý chi phí, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
01/2022/TT-BTTTT Thông tư Bộ Thông tin và Truyền thông 17/02/2022 15/09/2022 Thông tin cần biết THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTTTT NGÀY 17/02/2022 SỬA ĐỔI 1:2022 QCVN 102:2016/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CẤU TRÚC MÃ ĐỊNH DANH VÀ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GÓI TIN PHỤC VỤ KẾT NỐI CÁC HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ ĐIỀU HÀNH DO BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH
Tải file
16/2022/NĐ-CP Nghị định Bộ Xây dựng 28/01/2022 28/01/2022 Thông tin cần biết Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Tải file
16/2022/NĐ-CP Nghị định Bộ Xây dựng 28/01/2022 28/01/2022 Thông tin cần biết Nghị định số 16/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
Tải file
02/2022/NĐ-CP Nghị định Chính phủ 06/01/2022 01/03/2022 Kinh doanh bất động sản QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
Tải file
12345