DANH MỤC

Văn Bản Pháp Quy

Tìm thấy: 107 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
35/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/07/2023 11/07/2023 Thông tin cần biết Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Tải file
33/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/07/2023 01/01/0001 Hạ tầng kỹ thuật Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
3232/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 04/07/2023 04/07/2023 15/07/2023 Nhà ở đề nghị góp ý về Dự thảo Quyết định ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1953/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2023 28/04/2023 10/05/2023 Kinh tế xây dựng Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Tải file
1953/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 28/04/2023 28/04/2023 10/05/2023 Kinh tế xây dựng Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Tải file
4500/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Về việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
4133/UBND-VP Công văn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/04/2023 11/04/2023 Văn bản chỉ đạo điều hành Triển khai Nghị quyết số 33/NQCP ngày 11/3/2023 của Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
01/2023/TT-VPCP Thông tư Văn phòng Chính Phủ 05/04/2023 25/05/2023 Thông tin cần biết Thông tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Tải file
14/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 31/03/2023 10/04/2023 Thông tin cần biết Quy định về giá nhà, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
609/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 Thông tin cần biết Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
33/NQ-CP Nghị quyết Chính phủ 11/03/2023 11/03/2023 11/03/2023 Thông tin về TTBĐS Nghị Quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững
Tải file
02/2023/TT-BXD Thông tư Bộ Xây dựng 03/03/2023 20/04/2023 Hoạt động Xây dựng Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
Tải file
05/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quy chế xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tải file
06/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 17/02/2023 01/03/2023 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Quyết định Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận thông báo khởi công kèm theo hồ sơ thiết kế xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
21/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/10/2022 01/11/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động mai táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định số 03/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
4508/SXD-QLXD Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 18/10/2022 18/10/2022 17/11/2022 Kinh tế xây dựng Đề nghị góp ý dự thảo Quy định và Quyết định ban hành quy định về giá nhà, giá vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
20/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 03/10/2022 17/10/2022 Thông tin cần biết Bãi bỏ quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh BR-VT ban hành quy định về chính sách, chế độ đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
17/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 22/09/2022 05/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2022 đến năm 2025
Tải file
15/2022/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/09/2022 03/10/2022 Văn bản pháp luật ngành xây dựng Phân cấp thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
123456