DANH MỤC

Văn Bản Pháp Quy

Tìm thấy: 130 văn bản
Số hiệuLoại văn bảnCơ quan ban hànhNgày kýNgày hiệu lựcHiệu lực văn bảnLĩnh vựcNội dung
3418/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 02/07/2024 02/07/2024 08/07/2024 Nhà ở Đề nghị có ý kiến đối với dự thảo Tờ trình của Sở Xây dựng, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về điều kiện đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân trên địa bàn tỉnh
Tải file
3283/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 26/06/2024 26/06/2024 10/07/2024 Thông tin về Nhà ở công vụ, nhà ở Xã hội, nhà ở Thương mại Đề nghị góp ý về Dự thảo Quyết định quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phát triển nhà ở theo dự án đối với khu vực ngoài đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
18/2024/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024 Kinh tế xây dựng Quyết định ban hành định mức dự toán và định mức chi phí một số dịch vụ công trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật do ngành xây dựng quản lý trên địa bàn tỉnh
Tải file
2167/SXD-QLN Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 29/04/2024 29/04/2024 05/05/2024 Nhà ở Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024
Tải file
Dự thảo văn bản Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 08/04/2024 08/04/2024 15/04/2024 Hạ tầng kỹ thuật Đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường tại các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
616/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/03/2024 01/01/0001 Hoạt động xây dựng Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức thu lệ phí theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
08/2024/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 19/02/2024 01/03/2024 Thông tin về TTBĐS Quyết định Ban hành Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
91/QĐ-BXD Quyết định Bộ Xây dựng 31/01/2024 31/01/2024 Thông tin cần biết Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2023
Tải file
15/2023/TT-BXD Thông tư 29/12/2023 01/07/2024 Quản lý chất lượng công trình xây dựng Thông tư Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
Tải file
2983/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 09/11/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Tải file
2984/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 09/11/2023 09/11/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
5648/BTTTT-CĐSQG Công văn Bộ Thông tin và Truyền thông 07/11/2023 07/11/2023 Cẩm nang chuyển đổi số Tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam
Tải file
43/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 18/09/2023 18/09/2023 Thông tin cần biết Quy định về Phương pháp xác định dân số trong các tòa nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Tải file
1784/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 28/07/2023 28/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở và công sở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1713/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 25/07/2023 25/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1661/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 14/07/2023 14/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1653/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2023 12/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1652/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 12/07/2023 12/07/2023 Thông tin cần biết Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Hải quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
35/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 11/07/2023 11/07/2023 Thông tin cần biết Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng
Tải file
33/2023/QĐ-UBND Quyết định Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 07/07/2023 01/01/0001 Hạ tầng kỹ thuật Quy chế quản lý khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tải file
1234567