Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030

- + Đọc bài viết

Ngày 01/11/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2790/QĐ-UBND về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030;

Theo đó, UBND tỉnh về Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cụ thể như sau:

1. Tên gói thầu: Xây dựng Đề án phát triển nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030

2. Giá gói thầu: 415.590.000đ

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí bố trí dự toán năm 2024 của Sở Xây dựng

4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn

5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2023

6. Loại hợp đồng: Trọn gói

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng

(Chi tiết tại Quyết định số 2790/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: