Thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2023 (đợt 2)

- + Đọc bài viết

Ngày 02/11/2023, Sở Xây dựng có Thông báo số 279/TB-SXD về việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Xây dựng năm 2023 (đợt 2); theo đó, Sở Xây dựng thông báo cụ thể như sau:

1. Vị trí thi tuyển: 01 vị trí Chánh Thanh tra Sở Xây dựng.

2. Đối tượng tham gia dự thi

a) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn, kể cả đang công tác và không công tác tại Sở Xây dựng;

b) Công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, được quy hoạch chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

- Trong quy hoạch của chức danh dự tuyển, chức danh tương đương hoặc chức danh cao hơn chức danh dự tuyển và được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của chức danh dự tuyển:

+ Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên môn đào tạo phù hợp với chức danh tuyển chọn;

+ Trình độ lý luận chính trị: Có bằng tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị hoặc tương đương trở lên;

+ Quản lý nhà nước: Ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học phù hợp;

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và hồ sơ, lý lịch cá nhân đầy đủ, rõ ràng, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận;

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của chức danh dự tuyển: Theo phụ lục đính kèm.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi:

a) Sồ lượng hồ sơ: 02 bộ.

b) Thành phần hồ sơ:

(1) Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

(2) Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

(3) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

(5) Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

(6) Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

(7) Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

(8) Bản photo quyết định phê duyệt quy hoạch (nếu có).

5. Thời gian nhận hồ sơ

Từ ngày 02/11/2023 đến hết ngày 22/11/2023 (15 ngày làm việc).

6. Địa điểm nhận hồ sơ

Bộ phận Văn thư, Sở Xây dựng (địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; số điện thoại: 02543.511.680).

* Lưu ý: Thí sinh có thể gửi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu điện đến địa chỉ: Sở Xây dựng, địa chỉ số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (bên ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng của Sở Xây dựng, đợt 2 năm 2023).

7. Thời gian tổ chức thi tuyển

- Thi viết kiến thức chung (vòng 1): Dự kiến trong tháng 12/2023;

- Thi trình bày Đề án (vòng 2): Dự kiến trong tháng 01/2024.

Thời gian thi chính thức Sở Xây dựng sẽ có thông báo gửi đến thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển sau.

Sở Xây dựng thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023 (đợt 2) như trên đến đội ngũ công chức, viên chức đang công tác tại Sở Xây dựng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng và sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, tham gia đăng ký dự tuyển./.

(Hồ sơ đính kèm:

- Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh dự tuyển;

- Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển;

- Mẫu Sơ yếu lý lịch (Mẫu 2a/BTCTW) của Ban Tổ chức Trung ương;

- Mẫu Bản nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất;

- Mẫu Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

(Chi tiết tại Thông báo số 279/TB-SXD ngày 02/11/2023 và Bảng tiêu chuẩn về thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2023 - đợt 2)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Văn phòng sở

Đánh giá bài viết: