Thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 2) cho 07 căn nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức

- + Đọc bài viết

Ngày 14/7/2023, Sở Xây dựng có Công văn số 3445/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 2) cho 07 căn nhà ở thuộc dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức; theo đó, Sở Xây dựng thông báo như sau:

I. Thông tin dự án

1. Thông tin tổng thể dự án

- Tên dự án: Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước;

- Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức; giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp số 3600899948, đăng ký lần đầu ngày 26/6/2007, thay đổi lần thứ 11 ngày 16/6/2021.

- Địa điểm xây dựng: Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức;

- Diện tích sử dụng đất: 405.456 m2;

- Số lượng các loại nhà ở: Tổng số nhà ở và căn hộ khoảng 1.870 căn, trong đó:

+ Nhà liên kế: khoảng 657 căn nhà (ký hiệu từ LH1 đến LH56);

+ Nhà chung cư: khoảng 1.213 căn hộ (ký hiệu từ R1 đến R4).

2. Hồ sơ pháp lý và quá trình triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật

Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư; UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, Chủ đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp và được cấp phép xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, hạng mục nhà ở; thực tế thi công đầu tư hạ tầng kỹ thuật được chủ đầu tư và các đơn vị thi công nghiệm thu hoàn thành (Chi tiết danh mục hồ sơ pháp lý đính kèm).

3. Về thế chấp dự án, quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai

- Ngày 11/01/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai có Thông báo số 40/BIDV.ĐN-KHDN1 cấp bảo lãnh trong bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án “Khu nhà ở liên kế tuyến phố thương mại – Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước”.

- Tại văn bản số 648/SZC-XNĐT ngày 27/6/2023, Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức cam kết không thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 050449 ngày 13/6/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty; không thế chấp dự án, không thế chấp nhà ở sẽ bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước.

II. Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và điều kiện thực tế hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của dự án đã được nghiệm thu, Sở Xây dựng thông báo 07 căn nhà thuộc hạng mục công trình Nhà ở thương mại (shophouse), được ký hiệu từ LH13-03 đến LH13-09 đủ điều kiện bán, cho thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai (Chi tiết theo bản vẽ hồ sơ cấp phép xây dựng số 17/GPXD ngày 05/9/2022).

III. Trách nhiệm của Chủ đầu tư

1. Phải bảo đảm thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính cho tất cả khách hàng theo đúng quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản và quy định của pháp luật về bảo lãnh ngân hàng;

2. Thực hiện đầy đủ các nội dung yêu cầu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đồng Nai tại Thông báo số 40/BIDV.ĐN-KHDN1 ngày 11/01/2022;

3. Thực hiện nghiêm cam kết không thế chấp dự án, không thế chấp nhà ở sẽ bán, thuê, thuê mua và không thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CU 050449 ngày 13/6/2016 của dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước theo nội dung văn bản số 648/SZC-XNĐT ngày 27/6/2023 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

4. Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số vốn huy động không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà ở, công trình xây dựng cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất, bảo đảm theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản;

5. Phải sử dụng nguồn vốn đã huy động vào đúng mục đích xây dựng nhà ở tại dự án (hạng mục dự án); trường hợp sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc chiếm dụng vốn đã huy động thì phải hoàn lại số tiền đã huy động sai quy định, phải bồi thường (nếu gây thiệt hại) và bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật;

6. Rà soát và thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo
quy định của pháp luật về đầu tư (nếu có); đầu tư xây dựng hoàn thiện công trình
nhà ở, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, kết nối với hạ tầng kỹ thuật khu
vực, bảo đảm đúng tiến độ theo quy hoạch và chủ trương đã được cấp thẩm quyền
phê duyệt;

7. Về Hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP ngày 06/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản;

8. Về quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê mua đối với nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều 58 Luật Kinh doanh bất động sản;

9. Trường hợp đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài mua nhà ở thì số lượng nhà ở được bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài không được vượt quá số lượng cho phép theo quy định tại Điều 161 Luật Nhà ở, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ sửa đổi điểm a, điểm b khoản 1 Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ và các pháp luật khác có liên quan;

10. Có trách nhiệm công bố công khai thông tin của bất động sản theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản, đặc biệt là các thông tin như: Hợp đồng bảo lãnh, văn bản cho phép bán, thuê, thuê mua của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc bán, thuê, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có);

11. Chỉ thực hiện bàn giao căn hộ cho người mua, thuê mua nhà khi công trình đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật hiện hành;

12. Trong trường hợp Chủ đầu tư vi phạm các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về nhà ở sẽ bị xử lý theo quy định; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của thông tin, số liệu, tài liệu gửi Sở Xây dựng./.

(Chi tiết tại Công văn số 3445/SXD-QLN ngày 14/7/2023)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: