TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- + Đọc bài viết

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 543/TB-UBND ngày 20/7/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số 8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 543/TB-UBND ngày 20/7/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

         Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Công văn số  8614/UBND-VP ngày 18/7/2021 về việc áp dụng thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 543/TB-UBND ngày 20/7/2021 Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (Covid-19) tỉnh tại buổi giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngày 21/7/2021 Sở Xây dựng có văn bản số 3147/SXD-QLXD gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan về việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

         Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng tại công trình đang thi công trên địa tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian áp dụng trong vòng 14 ngày kể từ 00 giờ ngày 19/7/2021 hoặc đến khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân tỉnh; chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch theo quy định.

Tác giả bài viết:
Nguồn:

Đánh giá bài viết: