DANH MỤC

Danh Sách Dự Án Đủ Điều Kiện Mở Bán

Danh sách các dự án nhà ở thương mại trên địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai Theo quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản, chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại phải có văn bản gửi Sở Xây dựng nơi có nhà ở kèm theo hồ sơ giấy tờ chứng minh nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán theo quy định tại Khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 và Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, để Sở Xây dựng xem xét, có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán trước khi chủ đầu tư ký kết hợp đồng mua bán nhà ở này. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trên, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo danh sách các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện bán ở hình thành trong tương lai, tính đến thời điểm hiện nay (01/07/2021) như sau:

STT Tên Dự Án/ Công trình Chủ đầu tư Địa điểm xây dựng Số lượng Văn bản Sở Xây dựng
1 Tổ hợp biệt thự, nhà phố Wonderland – Novaworld Hồ Tràm Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp Đường ven biển Lộc An - Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 3214 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
2 Tổ hợp biệt thự, nhà phố Wonderland – Novaworld Hồ Tràm Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp Đường ven biển Lộc An - Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 3214 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
3 Khu du lịch nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm Công ty TNHH Madison Land Đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 2103 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
4 Khu du lịch nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm Công ty TNHH Madison Land Đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 2103 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
5 Tổ hợp biệt thự, nhà phố Wonderland – Novaworld Hồ Tràm Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp Đường ven biển Lộc An - Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 3214 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
6 Tổ hợp biệt thự, nhà phố Wonderland – Novaworld Hồ Tràm Công ty Cổ phần Địa ốc Ngân Hiệp Đường ven biển Lộc An - Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 3214 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
7 Khu du lịch nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm Công ty TNHH Madison Land Đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 2103 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015
8 Khu du lịch nghỉ dưỡng Angsana & Dhawa Hồ Tràm Công ty TNHH Madison Land Đường ven biển Lộc An – Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu 2103 căn hộ Công văn số 7656/SXD-QLN ngày 20/11/2015