Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024

- + Đọc bài viết

Ngày 19/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2024.

Theo đó, việc phát triển nhà ở nhằm mục tiêu đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn; có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách; đồng thời phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

Cụ thể, Phát triển diện tích nhà ở trên địa bàn tỉnh bình quân đạt 30,32 m2/người, trong đó tại khu vực đô thị là 30,8 m2/người, nông thôn là 29,62 m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2/người. Năm 2024 không để phát sinh nhà ở đơn sơ tại khu vực đô thị. Nhà ở phát triển mới phải đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn, gắn với các dự án phát triển đô thị, đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng số, thiết kế mở rộng không gian tiện nghi chức năng của căn nhà theo hướng phát triển không gian xanh, bền vững, phát thải thấp; Nâng cao chất lượng nhà ở hiện hữu thông qua thúc đẩy áp dụng thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy hoạch khi cải tạo và xây dựng lại đối với nhà ở riêng lẻ, hộ gia đình và cải tạo xây dựng lại nhà chung cư theo dự án đồng bộ, hiện đại.

Dự kiến trong năm 2024, toàn Tỉnh phát triển khoảng 1,6 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 13.110 căn, trong đó: diện tích sàn nhà ở thương mại, khu đô thị hoàn thành là 380.966 m2, tương đương khoảng 2.003 căn; diện tích sàn nhà ở xã hội hoàn thành là 17.735 m2, tương đương khoảng 210 căn; diện tích sàn nhà ở tái định cư hoàn thành là 195.015 m2, tương đương khoảng 1.939 căn (nhà các hộ dân tự xây dựng tại các lô nền được giao tái định cư); diện tích sàn nhà ở hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng là 1.009.018 m2, tương đương khoảng 8.958 căn.

Do đó, để hoàn thành mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của tỉnh trong Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành. Chỉ tiêu phát triển nhà ở phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan gửi ý kiến phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Chủ đầu tư dự án nhà ở có trách nhiệm triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở theo đúng nội dung và tiến độ đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch và lộ trình thực hiện đối với khu đất đầu tư; khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng theo đúng quy định; cân đối nguồn vốn để xây dựng cụ thể lộ trình, tiến độ thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định về lập dự án đầu tư theo quy định; thực hiện báo cáo tiến độ dự án theo định kỳ hoặc đột xuất làm căn cứ đánh giá kết quả triển khai kế hoạch phát triển nhà ở; đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan./.

(Chi tiết tại Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 19/3/2024)

 

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: https://baria-vungtau.gov.vn/sphere/baria/vungtau/page/xem-tin.cpx?item=65fbefc83c046a285748cfcc

Đánh giá bài viết: