Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025

- + Đọc bài viết

Ngày 13/11/2023, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Kế hoạch số 239/KH-UBND về phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025;

Theo đó, Mục tiêu và Kế hoạch triển khai cụ thể các dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và cho công nhân khu công nghiệp cụ thể gồm:

1. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu triển khai 17 dự án, quy mô 54,3ha, bố trí 12.798 căn, đạt 206% so với chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TTg và đạt 176% so với chỉ tiêu HĐND tỉnh giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND. Trong đó, dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp có 12 dự án, bố trí 9.451 căn; dự án cho công nhân khu công nghiệp có 03 dự án, bố trí 3.034 căn; dự án nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% có 02 dự án, bố trí 313 căn.

2. Kế hoạch triển khai cụ thể các dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và cho công nhân khu công nghiệp

2.1. Thành phố Vũng Tàu: 03 dự án nhà ở xã hội, quy mô 11ha, bố trí 4.254 căn:

(1) Khu nhà ở xã hội tại Phường 10, quy mô 4,7ha, bố trí 1.965 căn.

(2) Khu nhà ở xã hội 5,8ha tại Phường 12, quy mô 5,87ha, 1.896 căn.

(3) Nhà ở xã hội tại Phường 10 (tên gọi cũ: Nhà ở phục vụ cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh), quy mô 0,4ha, bố trí 528 căn.

2.2. Thành phố Bà Rịa: Dự án Khu Nhà ở xã hội khu A, B Gò Cát 6, quy mô 1,3ha, bố trí 1.942 căn.

2.3. Thị xã Phú Mỹ: 05 dự án, gồm 02 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 03 dự án cho công nhân khu công nghiệp

   (1) Dự án Chung cư xã hội CC2 (khu TĐC Phú Mỹ GĐ1), quy mô 2,03ha, bố trí 914 căn

(2) Nhà ở xã hội 0,7ha , quy mô 0,7ha, bố trí 264 căn.

 (3) Dự án Nhà ở công nhân của Công ty Hodeco, diện tích 1,8ha, bố trí khoảng 850 căn

(4) Chung cư nhà ở xã hội công nhân thép Tungho, diện tích 0,5ha, bố trí 84 căn.

(5) Dự án Gate Towers - Cơ sở lưu trú cho người lao động, diện tích 4,67ha, bố trí khoảng 2.184 căn.

2.4. Huyện Long Điền: 02 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp

(1) Nhà ở xã hội thuộc khu TĐC số 1 Long Hải: Quy mô 0,4ha, bố trí 180 căn.

(2) Nhà ở xã hội thuộc khu TĐC Long Điền: Quy mô 1,0ha, bố trí 98 căn.

2.5. Huyện Châu Đức: Gồm 03 dự án, gồm 01 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và 02 dự án trong quỹ đất 20% nhà ở xã hội.

(1) Nhà ở xã hội tại thị trấn Ngãi Giao (tại khu TĐC phía Nam thị trấn Ngãi Giao), quy mô 1,1ha, bố trí 382 căn.

(2) Nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Lan Anh 7B, quy mô 0,8ha, bố trí 103 căn.

(3) Nhà ở xã hội trong quỹ đất 20% dự án Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, giai đoạn 1 quy mô 1,1ha, bố trí 210 căn hộ

2.6. Huyện Xuyên Mộc: 02 dự án nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp

(1) Nhà ở xã hội tại xã Phước Thuận, quy mô 13ha, bố trí 500 căn

(2) Nhà ở xã hội tại xã Bình Châu, quy mô 14,3ha, bố trí 506 căn.

2.7. Huyện Côn Đảo: 01 dự án, quy mô 0,6ha, bố trí 132 căn, đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách khoảng 225,3 tỷ đồng do UBND huyện Côn Đảo là Chủ đầu tư. Dự án đang thi công, dự kiến đến tháng 4/2024 hoàn thành đưa vào sử dụng.

(Chi tiết tại Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh BR-VT)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: