Thông tin các đối tượng đã được giải quyết mua nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng

- + Đọc bài viết

Ngày 01/03/2023, Sở Xây dựng ban hành văn bản số 796/SXD-QLN về việc thông báo đủ điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng (Lan Anh 7B) tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (Đợt 1);

Ngày 07/03/2023, Công ty Lan Anh gửi văn bản số: 21/2023/VB-LA đến Sở Xây dựng về danh sách 40 đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội Lan Anh 7B (đợt 1);

Ngày 14/04/2023, Sở Xây dựng ban hành văn bản số: 1632/SXD-QLN về việc ý kiến về đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội (đợt 1) thuộc Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, thì trong 40 đối tuợng đăng ký mua thì có 29 đôi tuợng đủ điểu kiện mua nhà ở xã hội Lan Anh 7B (đợt 1);

Ngày 08/04/2023, Công ty Lan Anh tiến hành bốc thăm cho 29 đối tuợng đủ điểu kiện mua nhà ở xã hội Lan Anh 7B, trong đó có 22 đối tượng đến tham dự bốc thăm; theo đó,  Công ty Lan Anh báo cáo Sở Xây dựng thông tin của 10 đối tượng (đính kèm theo) đã ký kết hợp đồng mua nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư Lan Anh 7 mở rộng.

Sở Xây dựng thông tin để các cá nhân, đơn vị được biết./.

(Đính kèm Văn bản số 180/2023/VB-LA ngày 02/10/2023 và danh sách đính kèm)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

Đánh giá bài viết: