Tăng Cường Công Tác Quản Lý Trật Tự Xây Dựng Và Chủ Động Thực Hiện Phòng, Chống Sạt Lở, Ngăn Ngừa Sự Cố Hư Hỏng Công Trình Trong Mùa Mưa Bão

- + Đọc bài viết

Thực hiện công điện số 591/CĐ-TTg ngày 29/6/2023 và công điện số 607/CĐ-TTg ngày 01/7/2023 của Thủ tướng Chính phú; ngày 25/7/2023, Sở Xây dựng có Công văn số 3625/SXD-TTr về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và chủ động thực hiện phòng, chống sạt lở, ngăn ngừa sự cố hư hỏng công trình trong mùa mưa bão;

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng và chủ động thực hiện phòng, chống sạt lở, ngăn ngừa sự cố hư hỏng công trình trong mùa mưa bão; đồng thời, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm như đã nêu trên và chủ động trước mọi tình huống, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên để tập trung thực hiện.

2. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và UBND cấp xã tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát ở những khu vực xảy ra nhiều vi phạm, bức xúc của người dân và dư luận quan tâm, trong đó tập trung ngăn chặn, xử lý những hành vi vi phạm: xây dựng không có giấy phép, xây dựng sai giấy phép được cấp, xây dựng lấn chiếm đất công, xây dựng trên đất nông nghiệp, … và bảo đảm mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để công trình vi phạm; kiên quyết thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện văn bản số 3279/SXD-QLXD ngày 06/7/2023 nêu trên.

3. Tổ chức tuyên truyền các quy định, chính sách về đất đai, xây dựng với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đẩy mạnh công tác vận động để nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành hoạt động xây dựng, sản xuất kinh doanh và thực hiện phòng, chống sạt lở đất trong mùa mưa bão như: không xây dựng nhà ở, công trình trái phép, lấn chiếm đất công tại khu vực ven biển, ven sông, suối, hồ chứa nước, khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở; không đưa công trình, nhà ở vào khai thác kinh doanh khi chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn trong quá trình sử dụng.  

4. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và các phòng ban chuyên môn cấp huyện, UBND cấp xã thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài, đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản, nhất là các khu dân cư, khu vực ven biển, ven sông, suối, hồ chứa nước, khu vực sườn dốc, … nguy cơ sạt lở lớn. Kịp thời phát hiện và xử lý các công trình, nhà ở của các tổ chức, cá nhân, hộ dân vi phạm quy định về đất đai, xây dựng nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, chưa đảm bảo yêu cầu về an toàn trong quá trình sử dụng, đồng thời phải có phương án kiên quyết xử lý theo quy định nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc xây dựng các công trình, nhà ở của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; các cơ quan, đơn vị được phân cấp theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật và UBND tỉnh nếu để xảy ra các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng trong phạm vi quản lý mà không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề nghị xử lý vi phạm theo quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương liên hệ đến các Sở, ngành và các cơ quan có liên quan để cùng phối hợp thực hiện./.

(Chi tiết tại Công văn số 3625/SXD-TTr ngày 25/7/2023 của Sở Xây dựng)

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Thanh tra sở

Đánh giá bài viết: