Hội nghị phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ

- + Đọc bài viết

Ngày 11/7/2023, Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến để nghe Bộ Xây dựng phố biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Chủ trì Hội nghị trực tuyến có ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng và bà Dương Thảo Hiền – Phó Giám đốc Sở Xây dựng; cùng tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh, cấp huyện; các phòng chuyên môn quản lý xây dựng;

Ông Tạ Quốc Trung – Giám đốc Sở Xây dựng và bà Dương Thảo Hiền – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng chủ trì Hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng đã phổ biến những nội dung chính của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP. Theo đó, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP bao gồm 17 Điều và 07 Phụ lục; sửa đổi, bổ sung 12 Nghị định; bãi bỏ toàn bộ 01 Nghị định; bãi bỏ một phần 01 Nghị định; liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và thị trường bất động sản; giám định tư pháp; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; hợp đồng xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng; bổ sung quy định về kiểm tra việc thực hiện pháp luật và nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng. 

Đại diện Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh những điểm mới, điểm cần lưu ý như tăng cường phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định kinh doanh, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ngành Xây dựng, đáp ứng với diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19 và các tình huống khác phát sinh trong thực tế; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đại diện Bộ Xây dựng cũng đã giải đáp các ý kiến về những nội dung còn vướng mắc, chưa rõ trong Nghị định số 35/2023/NĐ-CP và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan, giúp các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nắm rõ hơn và triển khai thực hiện đúng những nội dung của Nghị định số 35/2023/NĐ-CP.

Kết luận Hội nghị, đại diện Bộ Xây dựng nhấn mạnh, đây là Nghị định rất quan trọng, bao trùm nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng; đề nghị các địa phương nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình đó, nếu xuất hiện những vướng mắc, bất cập, đề nghị các địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để tổng hợp, hướng dẫn thực hiện./.

Tác giả bài viết: Lê Hữu Lộc
Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng

Đánh giá bài viết: